KW
Bouwkundig Bureau | Uw flexibele partner
Home
Over ons
Voor wie
Diensten
Projecten
Contact
KW Bouwkundig Bureau is in staat om de meest voorkomende werkzaamheden, zoals hieronder omschreven, voor u uit te voeren.
KW Bouwkundig Bureau kan voor u de bouwkosten berekenen van een eenvoudige verbouwing of uitbouw van uw woning tot het seriematig ontwikkelen van sociale woningen.
Tevens kunnen wij de bouwkosten voor luxe villa's en appartementen complexen voor u calculeren. Maar ook kantorencomplexen, zorgcomplexen en industriŽle bouwprojecten zijn projecten waarvoor wij voor u de budgetten kunnen vaststellen.
Mocht het budget niet toereikend zijn, dan kan KW Bouwkundig Bureau alternatieven voor u aandragen.
Maar ook het begeleiden van de bouwfase zelf, het bewaken van de kwaliteit van het geleverde werk, en bewaking van de kosten en budgetten zijn zaken die ons op het lijf geschreven zijn.
Dit verzorgen wij niet alleen voor de particuliere markt maar ook voor ondernemers die overwegen hun kantoor of bedrijfshal te renoveren, uit te breiden of geheel nieuw te bouwen.

Naast bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij voor u tevens de navolgende werkzaamheden verrichten:
 • Duurzaam bouwen en bouwen vanuit de Cradle to Cradle (C2C) gedachte
 • Projectvoorbereiding
 • Opstellen van ramingen t.b.v. haalbaarheidsstudies
 • Calculaties op regelniveau voor zowel bouwkundige- alsmede installatietechnische zaken
 • Aandragen van alternatieven op het gebied van materialen en werkmethodes, teneinde uw project financieel
  haalbaar te maken met als uitgangspunt dat het ontwerp qua vorm en uitstraling maximaal behouden blijft
 • Werkvoorbereiding
 • Inkopen bij leveranciers en onderaannemers
 • Bouwbegeleiding
 • FinanciŽle bewaking van uw bouwproject
 • Meerjaren onderhoudsbeheer plannen (MJOB)
 • Projectontwikkeling

KW Bouwkundig Bureau
|      T:   +31 (0)71 362 54 22
|      M:   +31 (0)6 22 05 06 14
|      E:   info@KW-bouwkundigbureau.nl